Slutsålda parkeringar lördagen den 15 juli – Åhus Beach

Slutsålda parkeringar lördagen den 15 juli

Viktig information till alla festivalbesökare på Åhus Beach. Lördagen den 15 juli kommer alla avgiftsbelagda parkeringsplatser att vara slutsålda.

Vi vill uppmana alla besökare att ta del av följande alternativ för att underlätta parkeringssituationen och undvika eventuella problem:

  • Samåkning, gång eller cykling: Om möjligt, försök att samåka med andra festivalbesökare, promenera eller cykla till festivalområdet. Detta minskar antalet fordon och underlättar parkeringssituationen för alla.
  • Gratis parkering vid Glashyttan: Det finns gratis parkeringsplatser tillgängliga vid Glashyttan. Besökare kan parkera där och sedan ta festivalbussen ner till festivalområdet. Detta är ett bekvämt och miljövänligt alternativ.
  • Undvik parkering på sidogatorna: Vi ber er vänligen att inte parkera längs Kolonivägen och Fädriften. Detta för att undvika trafikstockningar och eventuella problem för de boende i området. Respektera skyltning och parkeringsregler för att säkerställa en smidig festivalupplevelse för alla.

Vi hoppas att alla festivalbesökare tar del av dessa alternativ för att undvika onödiga parkeringsproblem och bidra till en trevlig atmosfär under festivalen.

Ha ett fantastiskt besök på Åhus Beach!