Så arbetar vi med hållbarhet

På alla plan

Så arbetar vi

med hållbarhet

På alla plan

Genom att erbjuda häftiga upplevelser för alla skapar vi hållbara minnen för livet!

Glädje

Åhus Beach genomsyras av glädje – hur vi kommunicerar, men också hur vi agerar mot varandra inom organisationen. Vi bryr oss om varandra, delar med oss och håller ihop. Hos oss gäller laget före jaget!

Passion

Vår passion syns, smittar av sig och höjer upplevelsen för våra besökare. Vi vågar tänka annorlunda och brinner för det vi gör. Medarbetare och funktionärer gör alltid det lilla extra för att besökarna ska ha det bra.

Respekt

Vi arbetar hållbart och slösar inte med våra resurser. Vi är handlingskraftiga, nyfikna, tar initiativ och agerar. Dessutom skapar vi långvariga relationer till medarbetare, samarbetspartner och besökare. Åhus Beach är måna om alla våra domare. Vi vill stötta både de lokala och de yngre domarna. Därför har vi ett projekt under benämning Respect The Referee där man har utsett mentorer för att stötta domare på plats. Detta ska bidra till att domare känner sig trygga
och tycker det är roligt att döma och vill fortsätta utvecklas som domare.

Så jobbar vi med FN:s globala hållbarhetsmål

Åhus Beach verkar för alla barn och ungdomars glädje och deras rätt till ett aktivt liv. Åhus Beach är med och skapar folkrörelse i Sverige, vi brinner för allas rätt till trygghet.

Åhus Beach arbetar för integration och jämställdhet genom evenemangen.
I dag är Åhus Beachhandboll Festival är ett 50/50-evenemang med lika många deltagande tjejer som killar.

Åhus Beach ska vara en god arbetsgivare. Vi skapar en sund relation och arbetsplats för våra medarbetare, föreningar och volontärer.

Åhus Beach arbetar för integration mellan idrott och föreningsliv. Alla har rätt att delta i våra evenemang, oavsett kön eller ursprung.

Åhus Beach arbetar aktivt med att effektivisera och minska transporter samt för att den mat som serveras på området är ansvarsfullt producerad. Dessutom säkerställer vi ett ansvarsfullt omhändertagande av det sorterade avfallet.

På Åhus Beach utbildar vi ledning, medarbetare, föreningar och volontärer för att förbättra kunskapen och ge dem tillräcklig kunnande för att integrera hållbarhet i det dagliga arbetet.

Åhus Beach värnar om dess evenemangsplats och ansvarar för att återställa stranden i samma skick som vid antagandet.

Åhus Beach’s verksamhet ska bedrivas på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. Vi har nolltolerans mot mobbning, rasism och är ett rök- och drogfritt arrangemang.

Klimat, miljö & kulturarv

Klimat, miljö

& kulturarv

Vi värnar om havet och strandkusten, vår plats Åhus Beach och vår underbara by.

Åhus ligger utmed Hanöbukten eller ”Ålakusten” som den kallas och har varit platsen för Åhus Beach sedan vårt första evenemang Åhus Beachhandboll grundades 1997. Vår maskot ”Pål The Ål” symboliserar att vi värnar om Åhus kulturarv och vår miljö på stranden.

Alla Åhus Beach-evenemang ska:
• Verka för att den mat som serveras under evenemanget är ansvarsfullt producerad.
• Effektivisera transporter och se till att de transporter som sker genomförs med så lite miljöpåverkan som möjligt.
• Säkerställa ett ansvarsfullt omhändertagande av det sorterade avfallet.
• Kontinuerligt minska miljöbelastningen.

Social hållbarhet

Social

hållbarhet

Vi brinner för idrott och tror att idrottens styrka i att stärka ungdomar skapar en känsla av tillhörighet och gemenskap. Som Europas största beachhandbollsevenemang ger vi glädje åt barn, ungdomar och elitidrottare och ger dem rätt till ett aktivt liv. Vi vill samtidigt ge alla rätt till trygghet och samarbetar med Generation Pep, som är med och skapar folkrörelse i Sverige.

Våra evenemang är till för alla – oavsett ålder, kön, bakgrund eller kunskap. För tre år sedan startade vi klasser för idrottare med funktionsnedsättning, Idrott för alla, som engagerar och berör tusentals varje sommar. Här läggs alla resultat och prestationer åt sidan. I stället för att skjuta hårdast eller dribbla snyggast får andra värden blomma.

Vi är stolta över att få vara samlingspunkten för alla fotbolls- och handbollsvänner på sommaren. Det hade vi inte kunnat vara utan det svenska föreningslivet – som är grunden till vår verksamhet. Utan alla eldsjälar, volontärer och funktionärer hade inte Åhus Beach varit den folkfest den är i dag. Tack vare insatserna från våra drygt 500 volontärer kan vi varje år ge tillbaka mer än 500 000 kronor till föreningslivet.

Genom åren har mängder av ungdomar börjat sitt arbetsliv på Åhus Beach. Tillsammans med Arbetsförmedlingen erbjuder vi sommarjobb till fler än 200 ungdomar varje sommar. Genom att få vara en del av våra arrangemang hjälper vi personer som annars har svårt att komma ut i arbetslivet.

Alla Åhus Beach-evenemang ska:
• Skapa en sund och trygg mötesplats.
• Vara tillgänglig för alla, oavsett bakgrund, kön, ursprung och eventuella funktionsnedsättningar.
• Verka mot diskriminering och korruption.
• Respektera mänskliga rättigheter.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk

hållbarhet

Grunden i ekonomisk hållbarhet är att skapa en balanserad ekonomisk tillväxt som inte medför negativa konsekvenser för miljön eller den sociala hållbarheten. Vi på Åhus Beach känner att det är viktigt att värna om såväl naturresurser som människor. Därför är det viktigt för oss att ha värdefulla relationer med alla som besöker oss, arbetar hos oss samt samarbetar med oss. Vi lägger stort värde i att skapa långsiktiga relationer.

Vi värnar om den regionala ekonomin. Varje år kommer fler än 100 000 besökare från hela Sverige till Kristianstad kommun tack vare våra evenemang. Med sina 52 000 gästnätter räknas Åhus Beach som ett av de tio största årliga gästnattsevenemang i Sverige. Något som skapar stora inkomster och står för 22 procent av den totala turistnäringen i kommunen. Dessutom kommer besökare från Norge, Danmark och Tyskland, vilket genererar en turistomsättning som uppskattas till cirka 20 miljoner kronor.

Alla Åhus Beach-evenemang ska:
• Verka för hållbara och långvariga samarbeten med alla som är involverade i våra evenemang.
• Ständigt förbättra vårt hållbarhetsarbetet och verka för en god miljö, hälsa samt en trygg och välmående samhällsutveckling.

Våra huvudpartners