Åhus Beach genomför marknadsundersökning om beachhandboll efter SHF’s beslut – Åhus Beach

Åhus Beach genomför marknadsundersökning om beachhandboll efter SHF’s beslut

Nyligen meddelade Svenska Handbollsförbundet att Åhus Beachhandboll Festival från och med 2027 endast kommer att få arrangera en sanktionerad turnering med EHF’s beachhandbollsregler. De regler och förutsättningar som gällt sedan Åhus Beachhandboll grundades 1997 och som tiotusentals barn och ungdomar spelat efter kommer inte längre att tillåtas. För att förstå konsekvenserna av detta beslut planerar Åhus Beach på uppdrag av föreningen Åhus Beach Sports Club att genomföra en marknadsundersökning bland turneringens deltagare.

Åhus Beachhandboll Festival grundades 1997 och har sedan starten spelats med handbollens inomhusregler fast på stranden. Den enkla övergången från golv till sand har uppskattats av klubbar, lag och spelare, och under snart tre decennier har Åhus har blivit sommarens självklara handbollshöjdpunkt. I och med Svenska Handbollförbundets beslut riskerar förutsättningarna att förändras kraftigt, men exakt hur mycket finns ännu ingen entydig bild över.

”SHF:s beslut innebär att vi inte längre får vara en sanktionerad beachhandbollsturnering om vi fortsätter erbjuda den tävlingsform som vi numera kallar Åhus Beach Classic (handboll på sand). Detta innebär att registrerade handbollsföreningar från sommaren 2027 inte längre har möjlighet att representera sin förening och tävla enligt de handbollsregler som Åhus Beachhandboll spelat med sedan starten.” säger Lotta Gall, VD för Åhus Beach AB.

”Enligt vår mening har SHF inte gjort en konsekvensanalys som grund för detta beslut. Mot bakgrund av detta vill vi nu ta reda på hur våra besökare och de deltagande handbollslagen ser på denna utveckling. Vi kommer även att följa upp med en marknadsundersökning på plats i samband med årets turnering i sommar. Därefter kommer vi att analysera den insamlade informationen och utifrån resultatet bedöma hur vi som arrangör kan agera inför framtiden”, fortsätter Lotta Gall.

Det är i sammanhanget viktigt att poängtera att Åhus Beach inte är motståndare till beachhandboll med internationella regler. Som tävlingsarrangör ser vi fördelarna med att kunna erbjuda olika tävlingsformer som inkluderar alla och därmed stärker svensk handboll.

I dagsläget erbjuder Åhus Beachhandboll under sina 10 festivaldagar sammanlagt 46 spelklasser för barn till seniorer i följande spelformer: Åhus Beach Classic (handboll på sand), Beachhandboll (internationella regler), parahandboll och rullstolshandboll.

Evenemanget Åhus Beachhandboll Festival samlar årligen över 10 000 spelare, 2 000 ledare och över 160 000 besökare från hela Sverige. Festivalen är samlingspunkten för svensk handboll på sommaren.

”Marknadsundersökningen går att delta i här nedan samt kommer inom kort att skickas till berörda handbollslag och föreningar, och vi hoppas att svarsfrekvensen blir hög så att det blir möjligt att dra tydliga slutsatser om konsekvenserna av beslutet” avslutar Lotta Gall.

Till undersökningen

För mer information:

VD Åhus Beach

lotta@ahusbeach.com

0709-989055