It’s ål up to you! – Åhus Beach

It’s ål up to you!

Är det en fisk, en haj, en delfin? Nej, det är en ål! Nu kan du engagera hela familjen med att döpa Åhus Beach nya maskot! Vad tycker du att den ska heta?

Åhus och ålen har en lång tradition. Man skulle faktiskt kunna säga att Åhus är ålens inofficiella huvudstad. Länge har ålafiskare rökt och exporterat den. Detta har gett Åhus, hela Hanöbukten och Sverige internationell prägel.

Ålens migration till Saragassohavet är omhuldad i mystik och det är faktiskt en av de få fiskarna som man idag inte vet särskilt mycket om.

Ålen är numera en rödlistad art och Ålakademin tillsammans med Region Skåne jobbar med olika projekt med att förhindra arten från att dö ut. Du kan läsa mer om hur du kan hjälpa till att rädda ålen på Ålakademins hemsida.

Åhus Beach värnar om havet och strandkusten. Vår nya maskot är en symbol för Åhus kulturarv samt Åhus Beach långsiktiga miljö- och hållbarhetsmål.

Framförallt är det en rolig grej för alla våra barn och ungdomar som besöker oss. Det finns ingen Åhus-ål maskot i hela världen. Dessutom tyckte vi att Krutis behövde en kompis!

Vad tycker du att Åhus Beach nya maskot ska heta?
Dela ditt förslag på vår Instagram eller Facebook