Åhus Beach stöttar Ung Företagsamhet Skåne – Åhus Beach

Åhus Beach stöttar Ung Företagsamhet Skåne

Åhus Beach stöttar den ideella verksamheten bakom Ung Företagsamhet Skåne. Organisationen arbetar för ett samhälle där alla unga får utveckla sin kreativitet och företagsamhet.

Ung Företagsamhet har nominerats till Nobels fredspris för andra året i rad. Organisationen arbetar varje dag för att unga i Sverige ska se och förstå sin företagsamhet. Detta utvecklas genom att utbilda unga i entreprenörskap.

– Det känns självklart för Åhus Beach att gå in och stötta Ung Företagsamhet i Skåne. En gång i tiden var jag själv en ung entreprenör med en vision. Dessutom har vi många ungdomar som arbetar och bidrar här hos oss varje sommar, säger Åhus Beach grundare Mats G Jönsson.

– Att få samverka med Åhus Beach går helt i linje med vad Ung Företagsamhet handlar om som med sitt mod och entreprenörskap utvecklar sina evenemang för varje år tillsammans med unga i organisationen. En organisation som med sina evenemang i världsklass dessutom genererar många arbetstillfällen under sommaren till förmån för unga, säger Regionchef Johan Ceimertz.

– Ungdomarna som arbetar på Åhus Beach får möjligheten att träna entreprenöriella förmågor som samarbete, att lösa utmaningar genom innovation och nytänkande, egenansvar och självledarskap under skarpa förhållanden. Detta är något Ung Företagsamhet förbereder unga för under skoltiden och som fortsätter i organisationer som Åhus Beach, avslutar Regionchef Johan Ceimertz.

Om organisationen
Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del av den globala organisationen Junior Achievement. Sedan 1980 har dem i Sverige utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. Sedan 2010 arbetar dem även på grundskolan.