Sparbanksstiftelsen 1826 bidrar till Åhus Beachfotbolls utveckling – Åhus Beach

Sparbanksstiftelsen 1826 bidrar till Åhus Beachfotbolls utveckling

Åhus Beach AB´s Huvudpartner Sparbanken Skåne bidrar genom Sparbanksstiftelsen 1826 till Åhus Beachfotbolls utveckling.

Bidraget kommer att gynna utvecklingen av arrangemanget mycket positivt där vi strävar efter att rikstäckande nå ut till barn- och ungdomslag inom föreningslivet för att locka dessa till Åhus om somrarna. Detta är viktigt så att vi ytterligare kan bidra till turistnäringen i kommunen genom fler övernattningar och konsumtion, säger Åhus Beach AB´s marknadsansvarige Johan Ceimertz. (foto: Daniel Källstrand Modig, ikoncept)

Under tisdagskvällen den 4 december mottog Åhus Beach AB ett bidrag på sammanlagt 300 000kr fördelat på 100 000kr/år från Sparbanksstiftelsen 1826. Bidraget kommer öronmärkas till utvecklingen av bolagets 1 av 3 arrangemang, Åhus Beachfotboll, som sedan övertagandet 2015 har genomgått en total förändring.

Sedan Åhus Strand Beachsoccer Sweden gick i konkurs och Åhus Beach AB fick förfrågan om att ta över turneringen har den gått från att vara ett seniorarrangemang med majoriteten provisoriskt sammansatta kompislag till att bli ett föreningsarrangemang för barn- och ungdomslag inom loppet av 3 år. Med denna varumärkesförändring samt detta bidrag från Sparbanksstiftelsen 1826 kommer vi att satsa mer på att nå ut även till föreningar bortom vår egna region säger Åhus Beach AB´s VD och grundare Mats G Jönsson. Vi har bland annat ingått ett samarbete med kommunikationsbolaget Mediaspjuth AB från Jönköping samt anställt en Tävlingsansvarig för beachfotbollen i Lina Härle, som kommer att driva projektet tillsammans med övriga i vår organisation.

Lina examinerades som Eventkoordinator under sommaren 2017 och har ett stort hjärta i fotbollen sedan barnsben. Hon har sedan 2016 arbetat om somrarna under både Åhus Beachfotboll och Åhus Beachhandboll Festival i tävlingskansliet och kommer från och med 1:a januari 2018 att anställas på 100%.

Det känns väldigt kul att få arbeta heltid på Åhus Beach AB där jag bland annat har som ansvar att driva utvecklingen för Åhus Beachfotboll framåt tillsammans med mina kollegor. Mina tidigare somrar på Åhus Beach har gett mig bra med erfarenhet att ta mig an uppgiften samtidigt som jag kan bidra med mycket fotboll i organisationen. Jag ser det som en väldigt rolig utmaning att få arbeta med detta tillsammans med mina kollegor, säger Lina Härle.

Genom att nå ut till fler föreningar över hela landet hoppas Åhus Beach AB att det även genererar i fler antalet gästnätter och konsumtion i de lokala butikerna och restaurangerna. Idag genererar Åhus Beachfotboll ca 20 mkr i turistomsättning samtidigt som Åhus Beachhandboll Festival genererar 130 mkr i turistomsättning.

Vi känner att vi har en bra förankring lokalt och regionalt vad gäller Åhus Beachfotboll. Nu ska vi ta nästa steg i processen och marknadsföra oss mer nationellt, säger Johan Ceimertz, marknadsansvarig Åhus Beach AB. Till detta krävs att vi är duktiga på att tala om vad Åhus Beachfotboll är och står för samt paketera hela upplevelsen för de ankomna lagen som ska parkera, spela, äta och sova i Åhus med omnejd på ett bra sätt.

Hela grundidén bygger på att det ska vara enkelt för besökaren att ta sig hit och njuta av semestern med en bra helhetsupplevelse. Där har vi anställd personal i service- och administrationskoordinator Patricia Wendel som tillsammans med platschef Lotta Gall kommer att vidareutveckla bra system för detta.

Vi kommer bland annat att göra det enkelt för besökaren att boka boenden via vår hemsida och samtidigt göra det enkelt för de som bor i Åhus med omnejd att hyra ut sitt boende under evenemangen, säger Patricia Wendel.

Antalet föreningar för fotboll kontra handboll skiljer sig avsevärt där fotbollen är överlägset störst. Det finns med andra ord goda förutsättningar för att Åhus Beachfotboll ska kunna byggas upp likt Åhus Beachhandboll Festival.

Motsvarande år tre för beachhandbollen (1999) var det 200 lag anmälda jämfört med Åhus Beachfotbolls 450 lag där 75% av de deltagande lagen idag består av föreningslag från barn- och ungdomar. Det är i särklass den största beachsoccerturneringen i Sverige där vi samtidigt leder utvecklingen för barn- och ungdomar för beachfotbollen i Sverige. Något som vi ska fortsätta förvalta samt utveckla för att få Åhus Beachfotboll till att bli Sveriges samlingspunkt för fotbollsälskare på sommaren avslutar Mats.   

 

På bilden fr vä syns Ola Svensson Kontorschef i Åhus Sparbanken Skåne, Johan Ceimertz Marknadsansvarig Åhus Beach AB, Krister Asplund Ordförande Sparbanksstiftelsen 1826 och Östen Gunnarsson VD Sparbanksstiftelsen 1826 (foto: Louice Bodin, verksamhetsledare Platsorganisation Åhus)