Fotbollsglädje för alla! – Åhus Beach

Fotbollsglädje för alla!

Åhus Beach Fotboll är väldigt stolta över att presentera att vi kommer fortsätta samarbeta med den ideella föreningen Help@Hand.

Help@Hand startades som ett privat initiativ i november 2013, efter att tyfonen Haiyan dragit in över östra Filippinerna och ändrat livet för 14 miljoner människor. När initiativtagaren Kristian Rankloo såg på TV vad som hänt den ödesdigra novemberdagen, då 8 000 människor dog och 1,1 miljoner hus förstördes av vindar på upp emot 380km/h, bestämde han sig för att åka till de katastrofdrabbade områdena för att hjälpa till. Många som drabbades var barn och ungdomar.

Redan i julas medfinansierade vi byggandet av en fotbollsplan för gatubarnen i Filippinerna. Kristian kan meddela att det därefter har skapats jättemånga gatubarnslag som haft glädje av och spelar fotboll på planerna och därför finns det nu behov för ännu fler.

grl_help

Åhus Beach Fotboll och Help@Hand kommer anordna en insamling på turneringsområdet som går till att bygga fler planer. Alla pengar kommer oavkortat gå till projekten.

Vill du vara delaktig i barnens framtid kan du stödja Help@Hand redan nu. På Kristians facebook-sida kan du även läsa mer om hans fantastiska insatsatser för barnen i Filippinerna.

Läs mer här!