Kristianstads FC fortsatt föreningspartner till Åhus Beach – Åhus Beach

Kristianstads FC fortsatt föreningspartner till Åhus Beach

Kristianstad FC är ännu en föreningspartner som ansluter till sommarens evenemang i Åhus.

”Vi är väldigt stolta över att kunna erbjuda många arbetstillfällen på Åhus Beach till förmån för bland annat våra samarbetsföreningar. Våra föreningspartners är viktiga för oss då de tillsammans med vår personal ser till att spelarna, ledarna och besökarna får en så bra upplevelse på området som möjligt, säger Lotta Gall Platschef Åhus Beach AB.”

Lina Härle, Tävlingsansvarig Åhus Beach AB instämmer och poängterar samtidigt vikten i ett win-win-samarbete.

”I alla samarbetsavtal vi har med våra partners utgår vi alltid från hur vi kan hjälpa varandra. Samma utgångsläge gäller självklart även här då vi erbjuder arbetstillfällen med bra arvodering under en förhållandevis kort period. Samtidigt blir KFC lokala ambassadörer av Åhus Beachfotboll och på så sätt hjälper oss att nå ut med vår turnering till andra fotbollsföreningar i landet, avslutar Härle.”