Nordens handbollscentrum – Åhus Beach

Nordens handbollscentrum

Åhus Beach AB tillsammans med Kristianstads Kommun, Högskolan i Kristianstad, Kristianstad Österlen Airport och lokala handbollsföreningar driver projektet om att skapa Nordens Handbollscentrum i Kristianstads Kommun.

Projektets fem hörnstenar:

  • Breddhandboll
  • Handboll och utbildning
  • Handboll och integration
  • Infrastruktur
  • Elit