Mercedes-Benz – Åhus Beach

Mercedes-Benz

Det är tre viktiga komponenter som Mercedes-Benz också jobbar efter i det dagliga och vill att deras kunder och besökare skall känna när de besöker dem. Det är nämligen hjärtat i Åhus beach; glädje, gemenskap och det familjära. Mercedes-Benz är på plats på festivalområdet med deras team, produkter och berättar om deras arbetssätt samt de innovationer som utvecklas av Mercedes-Benz.