Handboll för alla – Åhus Beach

Handboll för alla

Den gående Handbollsklassen riktar sig till personer med något funktionshinder eller någon form utav funktionsnedsättning.