Fotboll för alla – Åhus Beach

Fotboll för alla

Den gående Fotbollsklassen riktar sig till personer med något funktionshinder eller någon form utav funktionsnedsättning.