Föreningssamarbete – Åhus Beach

Föreningssamarbete

Genom att samarbeta med lokala föreningar, beträffande möjligheten att upplåta lagboende i föreningslokaler och arbetskraft till evenemangen, skapar vi tillsammans nya möjligheter till bland annat ekonomiska förutsättningar. Sammantaget genererar det en ersättning med sammantaget över 500 000 kr i bidrag till våra samarbetsföreningar varje år. Den största delen av intäkterna går till barn- och ungdomsutveckling i respektive förening.