Kommunen vann mot grannarna! – Åhus Beach

Kommunen vann mot grannarna!

Kristianstad kommun har vunnit ytterligare en delseger mot ett antal fastighetsägare i Åhus.
Mark- och miljödomstolen i Växjö avslår nämligen fastighetsägarnas överklagande av detaljplanen.
– Så länge domen inte har vunnit laga kraft så ligger kommunen lågt, men självfallet är det en delseger, säger Pierre Månsson (L), kommunstyrelsens vice ordförande.

Strandkriget i Åhus mellan Kristianstad kommun och ett antal fastighetsägare trappades upp under sommaren. Ett antal fastighetsägare i närheten av evenemangsstranden tröttnade på vad de anser vara upprepade övergrepp på deras närmiljö. Först polisanmälde grannarna kommunen och Åhus Beachhandboll Festival AB för brott mot strandskyddslagen. Därefter gick de vidare med en överklagan till Mark- och miljödomstolen för att få domstolen att upphäva kommunfullmäktiges beslut från den 16 maj i år om att anta en ny detaljplan för evenemangsstranden.

Nu har domen kommit från Mark- och miljödomstolen och domstolen valde att avslå fastighetsägarnas överklagande.

– Självklart är vi nöjda. Att så väl länsstyrelsen som Mark- och miljödomstolen godkänner detaljplanen visar att planen är formellt riktig. Kommunens hantverk är riktigt gjort, säger Pierre Månsson.

Sonny Modig (L), ordförande i Byggnadsnämnden, delar sin partikollegas glädje och syn på saken.

– Även om jag inte varit jätteorolig så känns det spännande och trevligt att domstolen kom fram till samma slutsats som vi.

Vad betyder domen för Kristianstad kommun och för Åhus Beach?

– Om och när detaljplanen vinner laga kraft så har vi en permanent plan och det är naturligtvis en trygghet för kommunen och för Åhus Beach. Arrangörerna av Åhus Beachfotboll och Åhus Beachhandboll behöver inte längre söka säsongsbygglov och det gör att vi slipper den oro som funnits tidigare, säger Pierre Månsson.

För Åhus Beach AB, som arrangerar Åhus Beachfotboll, Åhus Beachhandboll och Åhus Live, är det glada nyheter.

– En mycket viktig dom. Det här ärendet berör oerhört många, inte bara människor i Åhus, säger Mats G Jönsson, VD i Åhus Beach.

Har du varit orolig?

– Kanske inte orolig utan snarare trött och irriterad. Jag får dagligen frågor från människor som undrar vilka de här grannarna är som motarbetar oss på det här sättet. I övrigt vill jag inte uttala mig, utan hänvisar till vår advokat.

Fredrik Sandgren på Kristianstad Advokatbyrå, som företräder Åhus Beach AB, är nöjd med domen.

– Den är helt i linje med hur bolaget ser på rättsläget. Som jag ser det är domen ett bevis på att kommunen och festivalen har haft ett välgrundat underlag till sitt förfogande. Nu har vi en permanent lösning på planfrågan.

Detaljplanen gäller evenemangsstranden. Nu tänker kommunen titta på en plan för angränsande områden.

– Det är ett arbete som vi börjar med omgående, säger Pierre Månsson.

Är sista ordet sagt när det gäller detaljplanen?

– Det kan jag inte uttala mig om, säger Fredrik Sandgren.

Pierre Månsson är lika försiktig han.

– Fastighetsägarna har rätt att överklaga till Mark- och miljööverdomstolen, så vi får se vad som händer.

Sonny Modig tror dock att frågan är avgjord.

– Jag har svårt att se att Mark- och miljööverdomstolen skulle ta upp ärendet. Men om de gör det så har jag svårt att tänka mig att de fattar ett annat beslut.

Fotnot: Kristianstadsbladet har sökt advokat Lennart Melchior som företräder fastighetsägarna men utan framgång. Om fastighetsägarna tänker överklaga till Mark- och miljööverdomstolen, som är sista instans i Sverige, så måste det ske innan den 27 september.

Text från Kristianstadsbladet, Patric Nilsson