Grannarna ger upp i bråket om stranden – Åhus Beach

Grannarna ger upp i bråket om stranden

Bråket om detaljplanen gällande evenemangsstranden i Åhus är över. Grannarna som fick avslag på sitt överklagande i Mark- och miljödomstolen väljer att inte överklaga till högsta instans.
Fastighetsägarna som har varit missnöjda med detaljplanen hade fram till i går på sig att överklaga till Mark- och miljööverdomstolen. Nu står det klart att man valde att avstå.

I ett brev till kommunen förklarar grannarna att en av anledningarna till att man ger upp ärendet är länsstyrelsens beslut i augusti att inte bevilja Åhus Beach tillfälligt bygglov.

”Konsekvensen av länsstyrelsens beslut är att tillfälliga bygglov eller säsongslov med allra största sannolikhet inte längre kan sökas av ÅBH vilket, om vårt överklagande skulle godkännas i hovrätten, skulle kunna leda till att beachhandbollen- och fotbollen får ställas in eller flytta. Det har aldrig varit vår avsikt eftersom det skulle drabba många ungdomar som vill idrotta och lokala idrottsföreningar”, skriver man.

Grannarna menar att detaljplanen nu ställer stora krav på kommunen. I fyra punkter har man listat de önskemål man har.

Det handlar bland annat om att man vill se en ansvarig person utses för att se till att skötselplanen följs, införande av den policy för tidsbegränsningar som har utlovats och en förbättring av sandkvalitén.

Bladetsporten har varit i kontakt med advokat Lennart Melchior, som företräder fastighetsägarna, som inte vill ge några ytterligare kommentarer.

Bladetsporten söker även representanter från kommunen.

Text, Robin Nilsson Kristianstadsbladet