Speldagar 2022

14-23 juli 2022. När ditt lag spelar kan du läsa här eller i vår app Åhus Beach Official!

Senaste nytt

Vi är väldigt glada för det besked Regeringen kommit med om lättade restriktioner från och med 29 september, vilket innebär att vi kan välkomna er alla till Åhus Beachhandbolls 25 års-jubileum 14-23 juli 2022!

För att er tillgodosumma (halva den summan ni betalade in 2020) och förtur ska gälla till 2022 års turnering gäller följande:

– Laget hade en inbetald anmälan till den inställda turneringen 2020
– Laget var anmält till den inställda turneringen 2021

Om du inte kommer ihåg hur mycket ni har tillgodo så kommer mer information kring detta samt när förtursanmälan beräknas öppna inom kort.

Obs! Du kan endast använda ett lags tillgodosumma per anmält lag.

Om du har en fråga vänligen maila oss på info@ahusbeach.com

Varmt välkommen tillbaka till Åhus Beach!

Anmälan 2022

Mer information om när förtursanmälan och anmälan beräknas öppna kommer inom kort.

Spelregler

Åhus Beachhandboll bygger sitt koncept på Svenska Handbollsförbundets regler för inomhushandboll med vissa undantag. Läs mer här.

Anmälningspolicy

Obs! Denna policy och datum som är nämnda nedan kan komma att ändras pga nya riktlinjer från regering, folkhälsomyndighet, länsstyrelse eller polismyndighet.

1. Lagen anmäler sig via Åhus Beach tävlingspartner Cupmanager. Genom anmälan bekräftas att laget tagit del av denna anmälningspolicy.

2. Lag som var anmälda och betalda till 2020 års turnering har förtur till 2021 års turnering.

3. Om det finns vakanta platser kvar därefter kommer dessa erbjudas deltagande enligt ”först till kvarn”-principen.

4. Alla klasser betalar sin anmälan först då vi säkerställt att turneringen kan genomföras 2021. Detta räknar vi kommer ske senast den 30 april 2021.

5. Anmälda lag som inte betalt senast 15 maj 2021 kommer att strykas från turneringen. Detta för att lämna plats till andra lag.

6. Detta gäller även lag som varit anmälda till 2020 års turnering och som fått förtur.

7. Om en klass blir full upprättas en reservlista.

8. Vid vakanta platser är det lagen först på listan som blir erbjudna en plats

9. Efter anmälan den 30 april betalar anmält lag mot faktura 10 betaldagar.

10. Efter den 30 april har alla lag 14 dagars ångerrätt från den dagen laget anmält sig. Därefter är anmälan bindande.

11. Lottning är klar och publiceras senast den 24 juni.

12. Lag som anmäler sig efter den 24 juni, till vakanta platser har ingen ångerrätt, utan då är anmälan bindande direkt.

INSTÄLLD TURNERING ELLER ANDRA OMSTÄNDIGHETER UTANFÖR ARRANGÖRENS KONTROLL – Force majeure

13. Åhus Beach är inte återbetalningsansvarigt för anmälningsavgifter eller andra betalda kostnader och är inte heller ansvarigt för ekonomisk förlust eller skada, som uppstår om evenemang måste ställas in eller ändras på grund av händelser som ligger utanför Åhus Beachs kontroll, exempelvis krigsliknande händelse, eldsvåda, översvämning, pandemi, avbrott i allmänna kommunikationer, myndighetsåtgärd, strejk, eller andra force majeure-händelser.

Våra huvudpartners