Speldagar 2022

2-9 juli 2022. Då spelar ditt lag>

Senaste nytt!

Vi är väldigt glada för det besked Regeringen kommit med om lättade restriktioner från och med 29 september, vilket innebär att vi kan välkomna er alla till Åhus Beachfotboll 2-9 juli 2022!

För att er tillgodosumma (halva den summan ni betalade in 2020) och förtur ska gälla till 2022 års turnering gäller följande:

– Laget hade en inbetald anmälan till den inställda turneringen 2020
– Laget var anmält till den inställda turneringen 2021

Om du inte kommer ihåg hur mycket ni har tillgodo så kommer mer information kring detta samt när förtursanmälan beräknas öppna inom kort.

Obs! Du kan endast använda ett lags tillgodosumma per anmält lag.

Om du har en fråga vänligen maila oss på info@ahusbeach.com

Varmt välkommen tillbaka till Åhus Beach!

Anmälan 2022

Mer information om när förtursanmälan och anmälan beräknas öppna kommer inom kort.

Spelregler

Åhus Beach Fotboll följer det regelverk för Beachsoccer som fastställts av SvFF och tävlingen är sanktionerad av Skånes Fotbollsförbund. Vissa regler reviderades under 2018 i enlighet med Fifas regelverk. Läs mer här.

Anmälan

• Er anmälan görs via Cupmanager.
• Klasserna 7, 8, 9, 10, 11, 12 år kan dubblera med spelare inom spelklassen om klubben behöver använda den möjligheten för att kunna anmäla fler lag istället för att ha ”för stora bänkar”. Två spelare per match kan dubblera men dessa spelare ska alterneras minst varannan match.
• Det är lagets ansvar att kontrollera om vakant plats är tillsatt.
• Är din klass fulltecknad? Gå in och anmäl som vanligt så hamnar du på reservplats. Om vi får tillräckligt många lag på reservplats i en klass kan vi eventuellt öppna upp klassen för ytterligare lag.
• Om något lag gör ett avhopp ersätter första laget i kö denna plats.
• Kolla gärna om det finns plats i klassen för ett år äldre spelare.

Deltagande

• I klasserna 17-19 Öppen, Motion och Aktiv är det tillåtet att anmäla egna lag med egna namn. Vi accepterar inte några lagnamn med rasistiska, sexistiska eller religiösa anspelningar eller som på annat sätt är opassande. Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att stryka lag med sådana namn.
• Det är inte tillåtet att medverka i olika lag som spelar i samma klass. Gäller det olika klasser är det dock tillåtet.

Anmälningspolicy

Obs! Denna policy och datum som är nämnda nedan kan komma att ändras pga nya riktlinjer från regering, folkhälsomyndighet, länsstyrelse eller polismyndighet. Läs vad som gäller här!

1. Lagen anmäler sig via Åhus Beach tävlingspartner Cupmanager. Genom anmälan bekräftas att laget tagit del av denna anmälningspolicy.

2. Lag som var anmälda och betalda till 2020 års turnering har förtur till 2021 års turnering.

3. Om det finns vakanta platser kvar därefter kommer dessa erbjudas deltagande enligt ”först till kvarn”-principen.

4. Alla klasser betalar sin anmälan först då vi säkerställt att turneringen kan genomföras 2021. Detta räknar vi kommer ske senast den 30 april 2021.

5. Anmälda lag som inte betalt senast 15 maj 2021 kommer att strykas från turneringen. Detta för att lämna plats till andra lag.

6. Detta gäller även lag som varit anmälda till 2020 års turnering och som fått förtur.

7. Om en klass blir full upprättas en reservlista.

8. Vid vakanta platser är det lagen först på listan som blir erbjudna en plats

9. Efter anmälan den 30 april betalar anmält lag mot faktura 10 betaldagar.

10. Efter den 30 april har alla lag 14 dagars ångerrätt från den dagen laget anmält sig. Därefter är anmälan bindande.

11. Lottning är klar och publiceras senast den 17 juni.

12. Lag som anmäler sig efter den 17 juni, till vakanta platser har ingen ångerrätt, utan då är anmälan bindande direkt.

INSTÄLLD TURNERING ELLER ANDRA OMSTÄNDIGHETER UTANFÖR ARRANGÖRENS KONTROLL – Force majeure

Åhus Beach är inte återbetalningsansvarigt för anmälningsavgifter eller andra betalda kostnader och är inte heller ansvarigt för ekonomisk förlust eller skada, som uppstår om evenemang måste ställas in eller ändras på grund av händelser som ligger utanför Åhus Beachs kontroll, exempelvis krigsliknande händelse, eldsvåda, översvämning, pandemi, avbrott i allmänna kommunikationer, myndighetsåtgärd, strejk, eller andra force majeure-händelser.

Våra huvudpartners